SERVEIS


CONEIX ELS NOSTRES SERVEIS

Planificació, gestió, assessorament. Li oferim recolçament professional en totes les fases del seu projecte de construcció. Pot consultar aquí un extracte de les nostres prestacions.

1. Assessorament

 • Investigació dels usos
 • Planificació en col·laboració directa del promotor
 • Tramitació de les sol·licituts de construcció, permisos d’activitat,…
 • Elaboració d’estudis ambientals, certificacions energètiques…
 • Desenvolupament i coordinació del projecte
 • Taxació de finques amb o sense edificació
 • Construcció respectuosa amb el medi-ambient

2. Planificació de les edificacions

 • Edificacions públiques i privades, comercials i industrials
 • Construcció sanitària, social, d’habitatges
 • Planejament urbanístic principal i derivat
 • Planificación de jardins i paissatjes
 • Reparació i conservació de monuments
 • Esquemes dels projectes d’instal·lacions
 • Selecciò de la ubicació i assessorament sobre terrenys

3. Assessorament en matèria de construcciò

 • Projectes executius de les obres
 • Tramitació de les licitacions, adjudicacions, liquidacions
 • Supervisiò i direcciò de les obres

Vol fer-nos partíceps del seu projecte?

Serà un plaer atendrel al telèfon +34610253590.