2004-2006 Edifici de nou vivendes i garatge l’Av. Catalunya 10 d’Alcover: Superfície: 834 m2 Inversió associada: 0,75 milions d’€