2004 Les Cases d’Alcanar: Casal d’avis i previsió per a futurs despatxos municipals. Projecte i direcció. Amb la intenció de disposar d’un espai lliure exterior per a les activitats dels usuaris, es planteja el projecte al voltant d’un pati al que tenen accés totes les dependències. Aquest pati queda cobert ja que el programa previst per a la futura ampliació de despatxos així ho requereixi. Superfície construïda reformada: 6600 m2. Pressupost d’inversió: 0,455 milions d’euros. Finalització: 2004.