2009 Mont-roig Nou Centre de Salut. Responsable del projecte i la direcció de les obres. Es tracta d’un Centre de Salut amb un quiròfan de CmA. L’edifici s’ha previst fàcilment ampliable en 2 plantes pis i una soterrani destinats a residència u altres usos..L’esquema funcional que ha resolt el programa es un esquema axial que permet una clara distribució, amb eficiència funcional, que soluciona la complexitat de funcions del centre, amb la intenció de facilitar la gestió. La carretera de Barcelona, es el vial sobre el que ha crescut la pedania de Miami, es tracta d’un creixement suburbà, desordenat. Dins d’aquesta varietat formal la nova edificació vol ser un edifici neutre, d’un únic color, compost per un cub (area d’atenció continuada i quiròfan) y un element longitudinal (Consultes i rehabilitació). L’acabat exterior és amb façana ventilada de compacte de resina fenòlica, gres i granit gris perla, procurant així una major facilitat en el manteniment, estalvi energètic al aconseguir un bon aïllament i disposar de façana ventilada en les zones mes assolellades; i una imatge exterior d’edifici públic. Igualment, en l’acabat interior al utilitzar materials d’acabat com granit gris perla, el terratzo i el formigó polímer en dos colors diferents. Superfície construïda: 2.364,1 m2. Pressupost de inversió: 1.910.902,83 d’euros. Obra finalitzada 2009.