2000: Estudi Detall de regularització del volum de l’edificació del carrer Cervantes n. 64 d’Amposta.

A l’any 2000 es va iniciar per a GRUP Sagessa la construcció d’un edifici d’habitatges propietat de la constructora Nestor Soler I Casal d’Avis a la planta baixa,propietat de Grup Sagessa. Aquest edifici disposa de façana a tres carrers, amb diferents alçades reguladores a cadascun d’ells. El present Estudi Detall va permetre regularitzar el volum resultant de coberta.