2010 Maella Residència de 60 llits. Projecte i direcció, actualment en construcció. Inicialment existia un Centre de Dia de 20 places. Se situa en una zona d’equipaments sanitaris i socials, al voltant de l’església de Santa María de Maella. El nou edifici tanca la plaça d’equipaments pel costat sud-oest. Al tractar-se d’un edifici de dimensiones considerables, comparat amb la parcel·lació existent a Maella, la façana es divideix en dos partes per la caixa de l’escala: una part més alta que dóna front a la plaça, en la que estan les instal·lacions de coberta i una part més baixa que dóna front al pati de l’església. El menjador i l’estar de planta baixa s’obra a l’espai exterior de planta baixa que es contigu a la plaça pública d’equipaments. Es planteja el nou edifici como continuació del Centre de Día existent, amb la imatge i materials en concordança amb els altres edificis d’equipament de la plaça. El disposar d’un carrer per la façana posterior permet crear un esquema de circulacions amb accés dels serveis diferenciat del públic: Es disposa del nucli de comunicacions principal centrat, contigu l’accés, permitent que l’àrea de rehabilitació i de consultes de planta baixa pugui donar servei, en horaris diferenciats a usuaris externs sense que calgui accedir a l interior de la residencia. Superfície construïda: 2.200 m2. Pressupost d’inversió: 3,5 milions d’euros. Previsió de finalització: No es preveu la seva licitació en breu.