HOSPITAL DE LA SANTA CREU DE TORTOSA: Amb una historia de mes de 900 anys l’Hospital ha passat pels diferents barris de la ciutat. L’edifici actual disposa d’una part amb façana neoclàssica, d’una fase construïda als anys 60, d’una remodelació de l’any 1996 i actualment està de nou en expansió en un Edifici d’Alta Tecnologia Sanitària que, la seva característica principal és que, vista l’experiència, es fàcilment ampliable en planta i en alçada. Actualment està en funcionament una àrea destinada a Accelerador Lineal i Consultes d’Oncologia; en breu una àrea destinada a Hemodiàlisi.

2016 Centre de Tractament de la Hemodiàlisi (en projecte). Superfície construïda: 1.200 m2, Pressupost d’inversió: 1,5 milions d’euros.