2008 Accelerador Lineal (únic en el mon que utilitza, a mes de formigó, l’aigua como a protecció). Responsable del projecte i direcció juntament amb l’arquitecta Dolors Sanz. L’àrea d’accés és comuna per a aquesta fase i les 3 possibles ampliacions (est, sud i en alçada). L’àrea de consultes disposa d’accés des de la sala d’espera i des del passadís tècnic. Passadís que dona accés a la zona de Tractament d’Alta Tassa de Dosis i al Búnker de Radioteràpia. Es la primera vegada que en un búnker s’utilitza l’agua com a protecció de blindatge de protons, en forma d’aquari artificial. Superfície construïda: 2.800 m2. Pressupost d’inversió 2,3 milions d’euros. Finalització de l’obra: en 8 meses (2008).