2001-2003 Projecte bàsic, executiu i direcció d’obres d’un edifici de tres vivendes, local comercial al Passeig de l’estació n. 1 d’Alcover: Superfície: 2.400 m2 Inversió associada: 1 milions d’€