2005: Proposta de Modificació Puntual a la Illa 14a del sector 44 de El Vendrell. (no desenvolupada)

La situació del sector 44, proper a l’estació de tren de Comarruga, a petició de la propietat s’estudia la demanda existent d’apartaments destinats a la indústria turística. Aquesta creixent demanda de l’any 2005 feia recomanable substituir l’ús de terciari amb un número mínim d’habitatges lligats als comerços per l’ús d’habitatges.

2008: Proposta de Modificació Puntual condicions d’edificació a l’àmbit qualificat d’equipament públic per a la “Unitat d’Habitatges i Centre de Dia per a Gent Gran a Gandesa.

A l’any 2000 es va construir a Gandesa un edifici destinat a habitatges tutelats. L’any 2002 es va substituir l’ús d’habitatges tutelats pel de residència per a la gent gran (us que no estava previst en el planejament). Amb la intenció de realitzar una ampliació en una segona planta es va demanar a l’Ajuntament de regularitzar la situació del planejament.