2010 Mont-roig Centre de Dia de 20 usuaris preparada per a una futura residència. L’edificació que es proposa representa únicament el 8,6% de l’edifici acabat, és per això que hem posat especial interès en estudiar l’edifici que es objecte del present concurs en referència al que ha de ser l’edificació acabada que pot arribar a ser mes de 10 vegades mes gran que l’edifici inicial. Superfície construïda: 900 m2. Pressupost d’inversió: 1,2 milions d’euros. Finalització de les obres: 2010.

L’edificació acabada amb l’ampliació del centre de dia fins a 50 places, casal d’avis i residència fins a 135 places és de 11.000 m2. Pendent del projecte bàsic. Termini: No es preveu la seva licitació en breu.