2009 Gandesa Residència de 54 llits: Projecte i direcció de l’ampliació. L’any 2001 es construeix la primera fase de la Residència de 20 places i Centre de Dia de 20 places. A l’any 2010 s’executa l’ampliació per a un total de 54 places. L’ampliació consisteix en repetir la distribució de la planta immediata inferior, adaptant l’edifici als condicionants del Codi Tècnic de l’Edificació. Superfície construïda reformada: 800 m2. Superfície construïda ampliada: 1.000 m2. Pressupost d’inversió 2 milions d’euros. Finalització de l’obra: 2009.