2001: Projecte d’Urbanització de la Plaça president Companys, Alcover

Es tracta de l’espai públic mes gran del municipi, que comunica amb la plaça del portal Nou que ha estat i continua sent el centre econòmic i de mercat d’Alcover. Es per aixó que la nova plaça es planteja com una zona lúdica i d’esbarjo, protegida per l’arbrat i els arbustos baixos dels vials i de les edificacions del voltant i creant un espai interior destinat al joc. Obrint-se únicament a la plaça del Portal-Nou solucionant la unió entre les dues places amb una gran escalinata, similars a una grada i una terrassa des de la que es pot observar l’espai lúdic de la Plaça President Companys.

2000: Projecte d’Urbanització del Polígon 1 de la Unitat d’Actuació n. 6 d’Alcover

Les instal·lacions i servituds existents van condicionar el projecte d’urbanització que va ser finalitzat a l’any 2005. Juntament amb la direcció del tècnic Joan Batet, de Valls. La superfície del polígon és d’aproximadament 15.000 m2 i l’edificabilitat d’aproximadament 15.000 m2.