HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA: L’antiga Clínica Arrossera d’Amposta fou construïda a l’actual ubicació de l’Hospital a l’any 1955. L’any 1978 es col·loca la primera pedra de l’ampliació (edifici de la dreta a la foto) i posteriorment, l’any 1991, quan la societat municipal compra la Clínica comencen una primera fase de les obres del edifici actual (esquerra a la foto). Adaptació a l’entorn: L’any 2002 redacto un Estudi Detall del conjunt per tal de permetre la comunicació entre les dues edificacions, ocupant una part d’un vial. Aquesta comunicació entre l’antiga edificació i la nova s’executa amb una passera translúcida per a permetre la continuïtat de la visual del carrer. Singularitat i caràcter: Encara que en la primera fase de construcció de l’edifici l’acabat previst s’havia realitzat en bloc de formigó vist, en les futures ampliacions, en les que vaig ser responsable, es va optar per un acabat en façana ventilada d’alumini (Alucuvon) per tal de donar una imatge d’edifici públic i obtenir una millora de recursos, tant en el manteniment com en estalvi energètic. La distribució de l’edifici en el seu conjunt, i cadascuna de les fases han estat plantejades des de l’economia de recursos en personal, amb materials d’acabat que faciliten el manteniment i la neteja, amb paviments tipus terratzos i aplacats de les parets de compacte de resines fenòliques, que a més donen a l’edificació una imatge d’edifici públic, singular i acollidora, en especial en les àrees d’habitacions.

2011 Ampliació amb la distribució de P3 per a 17 llits d’aguts i 28 llits de llarga estada. Responsable del projecte i direcció compartides al 50% con l’arquitecte Carles Espinós. Aquesta darrera ampliació consisteix en: 1.- acabar l’estructura i els tancaments de les plantes 4arta i 5ta. 2.- distribuir la planta tercera per a dotar al centre d’una planta més d’habitacions destinada a aguts i a socio-sanitari. Superfície construïda reformada: 1.347 m2. Superfície construïda ampliada: 1.213 m2. Pressupost d’inversió: 2.233.696,00 d’euros. Finalització: 2011

2006 Reforma de PS i PB i ampliació de P1 i P2 amb una nova planta de 28 llits d’aguts i una ala Quirúrgica amb 4 quiròfans. Projecte i direcció compartides al 50% amb l’arquitecte Carles Espinós. Consistent en la creació d’una planta quirúrgica i de consultes externes, con 4 quiròfans, una sala de parts, una zona de reanimació i l’àrea d’esterilització a més dels magatzems de net i de brut de suport; una planta d’habitacions i la renovació de les àrees d’urgències, diagnòstic per la imatge, admissions i administració. La especial forma de la edificació existent y la complexitat de les circulacions han condicionat la distribució final, en especial la del bloc quirúrgic. Superfície: 5.356 m2. Inversió associada: 2,1 milions d’ € . Període d’execució: 2003- 2006.