1999: Estudi Detall de regularització del volum de l’edificació de l’edifici del Passeig de l’estació n. 1 d’Alcover. (aprovat, construït i posteriorment impugnat)

A l’any 1999 es va iniciar el projecte de la construcció d’un edifici d’habitatges propietat de la Joan Fonts. El solar inicial era extremadament irregular, corresponent a un antic parcelari, amb front a la plaça del Portal Nou d’Alcover, plaça en la que tota les edificacions disposen de mes de 3 plantes d’alçada. El present estudi detall va regularitzar la façana i el volum resultant, conservant l’edificabilitat màxima inicial. Una vegada finalitzada l’edificació i amb disposició de la llicència de primera ocupació, a petició del propietari de l’edifici veí, el jutge va fallar que el procediment de estudi detall no era l’adien.