HOSPITAL DE REUS:

2010 Participació en el projecte del nou Hospital Universitari de Reus, com consultor.

Col·laboració en la definició del Pla funcional, l’estructura funcional i de distribució de diferents àrees del nou hospital. Programa: Hospital de 300 llits, 10 quiròfans de cirurgia, 1 sèptic, 1 de ginecologia, area de diagnòstic amb 2 ressonàncies magnètiques, 3 Tomografies Axials Computerizades, una àrea de medicina nuclear amb 2 gamma-grafies, 1 PET-TAC, Tomografia per Emissió de Positrons una àrea socio-sanitària per a fins 200 llits….Superfície construïda: 120.000 m2, Pressupost d’inversió: 120 milions d’euros, Finalització de les obres: any 2011.