PROJECTES D’URBANITZACIÓ (sense haver realitzat la direcció):

2000: Direcció de les obres d’urbanització del Pla Parcial VIII-2 de Creixell