1993: Pla Especial de Reforma Interior de la Plaça del Blat i els seus voltants, Valls.

A l’any 1993, com a resultant de ser guanyador, juntament amb l’arquitecte Joan M. Muñesa, l’Ajuntament de Valls ens encarrega el desenvolupament del Pla Especial de Reforma Interior de la Plaça del Blat i el seu entorn a Valls. El Pla pretén l’ordenació dels espais públics que comuniquen el final del carrer de la Cort amb la Muralla de Sant Antoni, a un nivell d’aproximadament 10 m per sota.

La superfície de vials afectats pel PERI és de 4.550 m2.