CMQR “Centre Mèdic Quirúrgic” de Reus L’edifici del Centre Mèdic va ser construït l’any 1914 per un àrab que comerciava con vi durant la 1era Guerra Mundial. Posteriorment comprada por el Dr. Fábregas, l’any 1945, i reformada en la Clínica Fábregas. Posteriorment, l’any 1998, el Grup Sagessa es fa càrrec de la gestió i reforma del nou edifici.

2008 Reforma dels accessos. En un projecte, pendent d’executar.

2005 Projecte i direcció de la reforma de les àrees d’espera i redistribució de les zones de consultes externes, diagnòstic per la imatge, administració i urgències del centre.

Ampliació de la 4rta. planta consistent en la redistribució d’una part i ampliació sobre una terrassa existent, per a millorar i ampliar el circuït de net del quiròfan, dotar d’un bon accés als vestidors de Cirurgia menor Ambulatòria . Es crea també un espai per a laboratori d’andrologia. Superfície construïda reformada: 200 m2; Superfície construïda ampliada: 220 m2; Pressupost d’inversió: 0,5 milions d’euros; Finalització de les obres: 2009.