2009 La Sènia Reforma i ampliació de la Residència a 56 llits. Projecte i direcció. L’edifici inicial fou construït als anys 80, destinat a consultori local. A l’any 2009 es trasllada el consultori local de l’edifici, s’amplien la Residència i el Centre de Dia i s’adapten al Codi Tècnic. L’estructura es de pilars de formigó, parets de càrrega, forjat unidireccional de biguetes i revoltons ceràmics i la coberta es de fusta. Es va posar especial interès en conservar la coberta de fusta i mantenir la seva visió des de l’interior de les habitacions. Superfície construïda reformada: 1.400 m2. Pressupost d’inversió: 1 milions d’euros. Finalització: 2009.