2012 Estudi per a una residència de 120 llits a Gelsa de Ebro

Superfície construïda: 2.500 m2. Pressupost d’inversió: 3,0 milions d’euros. Finalització de les obres: No es preveu la seva licitació en breu.