2010 El Perelló Reforma i ampliació d’una antiga edificació per a llar d’infants. projecte bàsic i executiu i direcció. L’edifici existent ha condicionat la distribució de l’ampliació. En l’ampliació s’ha donat prioritat a la visió dels infants per l’educadora, en especial dels espais de bany. Superfície construïda reformada: 700 m2. Pressupost d’inversió: 0,5 milions d’euros. Finalització: 2010.