2010 Batea Residència de 60 llits, Centre de Dia de 20 places, Hospital de Dia de 20 places i una Area de Rehabilitació. Projecte i direcció, compartides amb el despatx d’arquitectura Fernando Pascual. Solar situat contigu a les escoles de Batea. Amb voluntat d’adaptar-se l’entorn l’edifici tanca el pati de l’escola per al costat est. Al nivell de planta primera es crea una terrassa contigua al pati de la escola accessible des de l’àrea de menjar estar, creant així un volum de 3,5m d’alçada, mes baix que la resta de l’edificació, en la zona propera al pati de l’escola. A l’esquema funcional, degut a la diversitat de funcions del centre, han prevalgut els criteris de facilitar la gestió, creant un esquema funcional axial. Al tractar-se d’un solar molt ajustat aquest ha estat ocupat totalment en planta baixa, on es situen els espais externs de Rehabilitació, Hospital i Centre de Dia, les zones de menjador i cuina. Per tal de justificar una edificació ecoeficient, i a la vegada estalviar en el consum energètic s’utilitza biomassa en la producció de la calefacció. El consum de closca d’ametlla es econòmic ja que Batea es proper al municipi de Nonasp que disposa d’una important industria d’ametlla. Superfície construïda: 3.100 m2. Pressupost d’inversió: 3,5 milions d’euros. Finalització de les obres: 2009.