2012 Riudoms: Ampliació del Centre d’Assistència Primària.. Responsable del projecte i de la direcció de l’obra. Es tracta de l’ampliació del Centre d’Assistència existent, triplicant la seva superfície. S’ha optat por continuar l’eix de la distribució existent, donant l’accés principal per aquest eix, a la façana més propera al centre de la ciutat. Perpendicular a aquest eix s’ubica l’edifici objecte del projecte, creant una nova plaça interior, a forma de doble espai amb lucernari, espai que uneix l’espai exterior amb el pati interior i amb la sala d’espera de la planta primera. L’acabat exterior és una façana ventilada amb xapa d’alumini opaca en general i perforada en les zones que es corresponen a les obertures interiors, procurant així una major facilitat en el manteniment, estalvi energètic i una imatge exterior d’edifici públic. El mateix s’aconsegueix en l’acabat interior al utilitzar materials d’acabat com el terratzo i el compacte de resines fenòliques Superfície construïda a reformar: 750 m2; superfície construïda a ampliar: 1551.8 m2: Pressupost d’inversió: 2.558.965,11 d’euros. Previsió de finalització: previst maig 2015.