2000: Projecte de compensació del Polígon n.1 de la Unitat d’Actuació n. 6 d’Alcover

Per tal de fer viable el projecte d’urbanització del Polígon cal posar d’acord a 8 petits propietaris. Cadascun d’ells amb unes necessitats i interessos diferents. La superfície del polígon és d’aproximadament 15.000 m2 i l’edificabilitat d’aproximadament 15.000 m2. Actualment l’obra s’obra finalitzada i construïda en aproximadament el 40%.