1993-2016 Projectes bàsics, executius i direccions d’obres de diversos edificis d’HABITATGES, habitatges unifamiliars: aïllades, en filera i adossades. Superfície aproximada: 5.000 m2 Inversió associada: 5 milions d’€