2010 Reus Residència de 72 llits i Centre de Dia de 20 usuaris “CAPI-V”. Projecte i direcció, compartides al 50% amb el despatx de l’arquitecte Carles Espinós. Es tracta d’un projecte de nova construcció d’una Residència Assistida, un Centre de Dia i l’ampliació del Centre d’Assistència Primària Marià Fortuny. S’ha procurat resoldre la complexitat funcional amb una distribució que faciliti l’economia de recursos de personal i per tant l’eficiència funcional La nova edificació s’implanta en la part posterior de la edificació existent, creant un pati intern, d’us dels residents, obert al sud a l’espai públic. La imatge exterior de l’edifici és d’obra vista i prefabricar de formigó amb aïllament incorporat rematat amb correderes de plaques de formigó polímer procurant així una major facilitat en el manteniment, estalvi energètic i una imatge exterior d’edifici públic. El mateix s’aconsegueix en l’acabat interior al utilitzar materials d’acabat com el terratzo, vinil i el compacte de resines fenòliques Per a l’execució de l’obra de les habitacions s’ha utilitzat un nou sistema de edificació anomenat eMii (edificació Modular integral industrialitzada) D’una manera similar a la industrialització de l’automòbil, el sistema eMii consisteix en la fabricació de mòduls tridimensionals de formigó armat de grans dimensions. Aquests mòduls, segueixen un procés d’assemblatge dels diferents elements i instal·lacions fins a la sortida de fàbrica. Es produeixen totalment equipats i amb tots els acabats interiors. Una vegada finalitzats es traslladen en camió al solar on s’han de col·locar, s’apilen uns sobre altres, segons projecte i es connecten les instal·lacions sense necessitat d’accedir a l’interior de les habitacions. S’aconsegueix així un estalvi en el cost i consum energètic de construcció, una major qualitat en l’acabat. Superfície construïda: 3.673,0 m2. Pressupost d’inversió: 4.803.382,44d’euros. Finalització de les obres: 2010.