CAP CAMBRILS: NOU HOSPITAL D’ALTA RESOLUCIÓ DR. GUIMBERNAU. Responsable del projecte bàsic i executiu.

En la definició de la imatge de l’edifici es va tenir especial interès en el fet que es delimités un espai públic, espai que dóna accés a diferents equipaments públics. El vial en que es troba l’edifici és l’accés principal al nucli vell de Cambrils des del municipi de Salou. El programa es força complex: Atenció Primària: medicina general, pediatria, treball social, odontologia i atenció sanitària sexual i reproductiva. Atenció especialitzada: a.- Cardiologia, Neumologia, Digestiu, Neurologia, Dermatologia, Rehabilitació, Logopèdia, Cirurgia, Traumatologia, Reumatologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Urologia, OBS/GIN i Atenció a la Dona, Salut Mental (adults i infanto-juvenils). b.- Técniques i tractaments específics: sala de cures, extracció de cordals, sessions de fisioteràpia, hospital de dia, hospitalizació a domicili. Tots ells en funcionament els cinc dies de la setmana. c.- Probes diagnòstiques: elevat grau de resolució que da suport també al nou servei d’urgències: radiologia, Octopan-tomografies i mamografies, ecografies radiològiques, gastroscòpies i colonoscòpies, holters, campimetries, audiometries, ergometries. d. Servei d’urgències: previst per a poder augmentar la capacitat resolutiva amb la incorporació de professionals especialistes i de mitjans tècnics a l’estiu: 2 boxs de pacients crítics, 1 sala de cures, 1 sala de guixos, 4 sales de consulta i tractament, 8 boxs polivalents per a hospital de dia, observació i aplicació de tractaments. e.- Servei de rehabilitació y f.- Sala de educació sanitària que es accessible els fins de setmana i fora d’horaris laborals. Superfície construïda reformada: 1.200 m2. Superfície construïda ampliada: 4.000 m2 . Pressupost d’inversió: 4,7 milions d’euros. Finalització any 2007.. Disposa de l’acreditació de la Joint Commission International-