2002-2003-2009 Alcanar Residència de 60 llits i Centre de Dia de 25 usuaris: Projecte i part de la direcció. Es tracta d’un equipament que en un solar situat a l’interior d’una illa de cases. Junt al accés en el moment del projecte s’està construint el Centre d’Assistència Primària d’Alcanar, contigu al solar de la Residència. Amb la voluntat d’unificar l’espai públic de la Residència amb el del CAP s’ubica la residència, en forma de “L” a l’extrem sud del solar, orientant així les habitacions a est, sud-est i sud-oest i els espais d’estar i el Centre de Dia a la plaça d’accés. Superfície construïda: 1.300 m2. Pressupost d’inversió: 1,3 milions d’euros. Finalització: 2009.