HOSPITALS: ANTIC HOSPITAL DE REUS: Aquest antic edifici ha estat ampliat, reformat diverses vegades, en tots els projectes s’ha valorat l’ordre dins del conjunt i la relació amb l’entorn:

2008 Reforma de part de l’edifici Pich Aguilera per a consultes externes: responsable del projecte i la direcció. Es tracta d’una de les darreres ampliacions de l’antic hospital. Es va ocupar provisionalment una nau industrial annexa a l’hospital. Degut a aquesta provisionalitat es va optar per realitzar les consultes amb mòduls prefabricats de la casa Washington.