2001: Proposta de Modificació Puntual del volum d’edificació destinat a equipament sanitari als carrers Menéndez Pelayo, carrer de les escoles i el carrer Lope de Vega

GRUP Sagessa encarrega el projecte d’ampliació de l’Hospital comarcal d’’Amposta a Carles Espinós i a Carles Busquets, arquitecte de l’Oficina Tècnica de Sagessa. El Planejament inicial preveu dues edificacions separades per la continuïtat del carrer Pelayo. Es proposa a l’’Ajuntament d’Amposta la modificació del planejament per tal que el carrer Lope de Vega sols disposi de continuïtat visual i s’admeti comunicar els dos solars destinats a equipament sanitari.